Zorgpremie niet betalen

Wat gebeurt er als ik mijn zorgpremie niet betaal?

Indien u uw zorgpremie niet betaalt, dan zal de zorgverzekeraar u betalingsherinneringen sturen. Indien u na 6 maanden niet betaalt, zal de zorgverzekeraar u als wanbetaler melden bij het College voor Zorgverzekering, wat ook wel het CVZ genoemd wordt. Het CVZ zal dan premie inhouden op uw inkomen.

Vanaf dat moment zult u geen zorgpremie meer aan uw zorgverzekeraar betalen. Wel blijft u verzekerd voor de basisverzekering bij uw eigen zorgverzekeraar. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kan de zorgverzekeraar deze beëindigen.

U moet een hogere premie betalen

Indien u aangemeld bent als wanbetaler bij het CVZ, zult u een hogere premie betalen. Deze wordt ook wel een bestuursrechtelijke premie. De hoogte van een bestuursrechtelijke zorgpremie is 130% van de standaardpremie. Helaas geldt dit ook voor mensen die een inkomen op een bijstandsniveau hebben. Indien u hiermee oneens bent, zult u contact op moeten nemen met uw zorgverzekeraar.

De premie zal ingenomen worden op uw loon, uitkering of pensioen door uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie. Met het ingehouden premie zal het CVZ betaalt worden. Indien u geen regelmatige inkomsten heeft of een te laag inkomen heeft, zult u maandelijks een acceptgiro van het CJIB ontvangen. Dan zult u zelf de premie over moeten maken.

Elke maand een schuld aflossen bij uw zorgverzekeraar

Indien u een bestuursrechtelijke premie betaalt aan het CVZ, lost u eigenlijk elke maand een bestaande schuld bij uw zorgverzekering niet af. Het is daarom altijd verstandig om een betalingsregeling te treffen met uw zorgverzekering.

Het CVZ stopt met inhouden van de bestuursrechtelijke premie als uw zorgverzekeraar u afmeldt bij het CVZ omdat u uw verzekeraar heeft terugbetaald. Dit kan ook als u een regeling voor regeling voor schuldhulpverlening heeft getroffen.

U ontvangt schriftelijk bericht van het CVZ dat de inhouding of betaling van de bestuursrechtelijke premie stopt. Uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie ontvangt ook bericht dat hij geen premie meer hoeft in te houden.

Zorgpremie vergelijken voorkomt wanbetalingen

U kunt natuurlijk wanbetalingen voorkomen door elk jaar uw zorgpremie te vergelijken. Uw zorgpremie vergelijken is de beste manier om elk jaar op uw zorgpremie te besparen.

Back to Top