Grote financiële risico’s bij goedkope zorgverzekeringen

Het afsluiten van een goedkope zorgverzekering is niet altijd zo voordelig als dat u op het eerste moment zou denken, er kleven namelijk financiële risico’s aan de goedkope zorgverzekeringen. Met een budgetpolis kunt u niet in alle ziekenhuizen terecht mocht u bepaalde operaties moeten ondergaan. Als u naar een ander ziekenhuis zou gaan dan moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Deze extra zorgkosten kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s en het vervelende is dat geen ziekenhuis of arts u dit van te voren meldt. De zorgverzekeraars CZ, Coöperatie VGZ, Achmea en Menzis hebben voor hun goedkope zorgverzekeringen afspraken gemaakt met een beperkt aantal ziekenhuizen. Alleen in de ziekenhuizen waarmee deze afspraken zijn gemaakt kunt u terecht met uw budgetpolis. Gaat u toch naar een ander ziekenhuis dan kunt u een rekening verwachten die 20 tot 50 procent van de kosten zal zijn.

Vooraf zult u hier niet op gewezen worden door uw huisarts, de De Landelijke Huisartsen Vereniging laat hierover het volgende weten: “Wij verwijzen patiënten door op basis van de medische noodzaak. Bij doorverwijzing spelen kostenoverwegingen geen rol. Wat vergoedt wordt en wat niet is onderdeel van de afspraken tussen patiënt en verzekeraar. Daar zit de huisarts niet tussen.”

Ziekenhuizen gaan ook niet na of de behandeling helemaal vergoed zal worden, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En deze rekeningen kunnen aardig in de papieren lopen om een voorbeeld te noemen, een knieoperatie kost al snel 2800 euro.

Patiëntenfederatie NPCF is behoorlijk geschrokken van bovenstaande feiten en zegt dat ziekenhuizen patiënten wél zouden moeten inlichten als deze niet volledig verzekerd zijn, verder zouden de zorgverzekeraars de patiënten beter moeten voorlichten wat de eventuele gevolgen kunnen zijn van het afsluiten van een goedkope zorgverzekering.

Het blijft dus noodzaak om voordat u wilt overstappen naar een andere zorgverzekering goed na te gaan wat de voorwaarden zijn van de desbetreffende zorgverzekering. Het is dan ook raadzaam om verschillende zorgverzekeringen te vergelijken.