De basiszorgverzekering is het pakket welke is samengesteld door de regering. De zorgverzekering is verplicht voor iedereen en het dekt de de kosten voor medische hulp waar iedereen recht op heeft. Elk jaar heeft iedere verzekerde de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekering, dit moet voor het einde van het jaar gebeuren (31 december). Redenen om over te stappen naar een andere zorgverzekering kunnen zijn, dat uw maandelijks te betalen zorgpremie bij een andere zorgverzekeraar goedkoper is of dat u in het nieuwe jaar gebruikt gaat maken van andere zorg bv psychische zorg of tandheelkundige zorg en zo zijn er nog vele redenen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Welke zorg zit er in het basispakket

Ieder jaar wordt het zorgbasispakket door de regering aangepast, ook voor 2024 zijn er weer de nodige aanpassingen gedaan, hieronder leest u welke zorg er standaard zit in het basispakket.

  • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar)
  • Geneeskundige zorg
  • Zorg in het buitenland (mits de zorg die daar ontvangen wordt, onder de basisdekking in Nederland valt)
  • Hulpmiddelen
  • Psychische zorg
  • Paramedische zorg
  • Ziekenhuisverblijf
  • Geneesmiddelen
  • Ziekenvervoer
  • Kraamzorg

Eigen risico zorgverzekering

Als u medische hulp nodig heeft dan zal u daar in de meeste gevallen voor moeten betalen ondanks dat u een zorgverzekering heeft afgesloten, er zit echter wel een maximum aan het te betalen bedrag en dit bedrag is voor 2024 vastgesteld op €385,- dit bedrag wordt het eigen risico genoemd. U kunt er zelf voor kiezen om het eigen risico te verhogen naar maximaal €885,- dit is inclusief het verplicht eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico is hoe lager het maandelijks te betalen bedrag zal zijn. Het is niet zo dat alle medische hulp van het eigen risico betaald wordt een bezoek aan de huisarts of bepaalde medicijnen zullen helemaal vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Uitzonderingen zorgverzekering
Helaas zijn er ook vervelende uitzonderingen op het basispakket (en aanvullende verzekering). Sommige aandoeningen, zoals fibromyalgie, worden niet of nauwelijks erkend. Dit leidt ertoe dat het lastig is om kosten die bij de behandeling horen gedekt te krijgen. De reden dat deze aandoeningen niet gedekt worden, zit hem meestal in het feit dat ze niet wetenschappelijk aangetoond kunnen worden.